Russisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Kære Hr.,
Уважаемый г-н ...
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru.,
Уважаемая госпожа...
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem dette ankommer,
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
Уважаемый...
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jeg ville søge stillingen som...
Прошу принять меня на должность...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mine styrker er...
Мои сильные стороны:...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mit ekspertområde er...
Я специализируюсь на...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Jeg råder fremragende over...
Я отлично владею...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Jeg har en fungerende viden om...
Я свободно говорю по...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Jeg har... års erfaring indenfor...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jeg er en erfaren bruger af...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Fremragende kommunikations evner
Отличные коммуникативные навыки
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deduktiv argumentation
Логическая аргументация
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logisk tænkning
Логическое мышление
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytiske evner
Аналитические способности
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Gode interpersonel evner
Высокие личностные качества
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Forhandlings evner
Переговорческие навыки
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Præsentations evner
Презентационные навыки
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referencer kan rekvieres fra...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
Я свободен...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Med venlig hilsen
С уважением...
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
С уважением ваш...
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
С уважением ваш...
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
С уважением...
Informell, Geschäftspartner duzen sich