Japanisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Kære Hr.,
拝啓
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru.,
拝啓
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru.,
拝啓
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
拝啓
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem dette ankommer,
関係者各位
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
拝啓 
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
拝啓
・・・・様
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
拝啓
・・・・様
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
拝啓
・・・・様
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
拝啓
・・・・様
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jeg ville søge stillingen som...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mine styrker er...
私の強みは・・・・
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
・・・・することで貢献することができます。
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mit ekspertområde er...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Jeg råder fremragende over...
・・・・語を話すことができます。
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Jeg har en fungerende viden om...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Jeg har... års erfaring indenfor...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jeg er en erfaren bruger af...
・・・・を使いこなすことができます。
Beschreibung der Computerkenntnisse
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Fremragende kommunikations evner
コミュニケーション能力
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deduktiv argumentation
演繹的推理力
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logisk tænkning
論理的思考能力
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytiske evner
分析能力
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Gode interpersonel evner
対人能力
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Forhandlings evner
交渉能力
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Præsentations evner
プレゼンテーション能力
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
履歴書を同封いたしました。
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referencer kan rekvieres fra...
・・・・から推薦状を頂きました。
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
・・・・日なら伺うことができます。
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Med venlig hilsen
敬具
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
敬具
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
敬具
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
敬具
Informell, Geschäftspartner duzen sich