Französisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Kære Hr.,
Monsieur,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru.,
Madame,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem dette ankommer,
Aux principaux concernés,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
Madame Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
Madame Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
Monsieur Dupont,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jeg ville søge stillingen som...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mine styrker er...
Mes qualités principales sont...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mit ekspertområde er...
Mon domaine d'expertise est...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Jeg råder fremragende over...
J'ai une excellente maîtrise du...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Jeg har en fungerende viden om...
J'ai une connaissance pratique de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Jeg har... års erfaring indenfor...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jeg er en erfaren bruger af...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Fremragende kommunikations evner
Excellentes techniques de communication
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deduktiv argumentation
Capacité de déduction
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logisk tænkning
Esprit de logique
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytiske evner
Esprit analytique
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Gode interpersonel evner
Compétences relationnelles
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Forhandlings evner
Compétences en négociation
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Præsentations evner
Capacités d'exposition
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referencer kan rekvieres fra...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
Je suis disponible pour un entretien le...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Med venlig hilsen
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
Salutations distinguées,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
Meilleures salutations,
Informell, Geschäftspartner duzen sich