Niederländisch | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ik zou graag _______________ huren.
Äußern dass man etwas mieten möchte
ห้องพัก
een kamer
Art der Unterbringung
แฟลต / ห้องชุด
een appartement
Art der Unterbringung
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
een studio
Art der Unterbringung
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
een vrijstaande woning
Art der Unterbringung
บ้านแฝด
een half-open bebouwing
Art der Unterbringung
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
een gesloten bebouwing
Art der Unterbringung
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Nach der Höhe der Miete fragen
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Zijn alle kosten inbegrepen?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hoeveel is de borg?
Fragen, wie hoch die Kaution ist
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
ห้องชุด ________________
Het appartement is ________________.
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
ได้รับการตกแต่งแล้ว
gemeubileerd
Ausstattung des Apartments
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ongemeubileerd
Ausstattung des Apartments
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Zijn huisdieren toegestaan?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan ik de meterstanden bekijken?
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hoe lang is de huurperiode?
Sich nach der Mietdauer erkundigen
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Nach Renovierungen fragen
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Nach einem Parkplatz fragen
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Werd hier ooit iemand vermoord?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
___________ ใช้งานได้ไหม
Werkt ___________ ?
Fragen, ob die Technik funktioniert
ท่อประปา
het sanitair
Einrichtung
เครื่องทำความร้อน
de verwarming
Einrichtung
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Waar is de thermostaat?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang staat het huis al te koop?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Fragen warum das Haus verkauft wird
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
การขายรวมอะไรบ้าง
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan u het huis van de markt halen?
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben