Französisch | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Je voudrais louer _______.
Äußern dass man etwas mieten möchte
ห้องพัก
une chambre
Art der Unterbringung
แฟลต / ห้องชุด
un appartement
Art der Unterbringung
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
un studio
Art der Unterbringung
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
une maison individuelle
Art der Unterbringung
บ้านแฝด
une maison jumelée
Art der Unterbringung
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
une maison mitoyenne
Art der Unterbringung
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Combien coûte le loyer par mois ?
Nach der Höhe der Miete fragen
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Les charges sont-elles inclues ?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
เงินมัดจำคือเท่าไร
Quel est le montant de la caution ?
Fragen, wie hoch die Kaution ist
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
ห้องชุด ________________
L'appartement est ____________.
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meublé
Ausstattung des Apartments
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
non meublé
Ausstattung des Apartments
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Combien de personnes partagent ce logement ?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pour combien de temps louez-vous ?
Sich nach der Mietdauer erkundigen
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Nach Renovierungen fragen
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Nach einem Parkplatz fragen
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
___________ ใช้งานได้ไหม
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Fragen, ob die Technik funktioniert
ท่อประปา
la plomberie
Einrichtung
เครื่องทำความร้อน
le chauffage
Einrichtung
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Où est le thermostat ?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Fragen warum das Haus verkauft wird
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
การขายรวมอะไรบ้าง
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben