Esperanto | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Mi serĉas _______________ por lui.
Äußern dass man etwas mieten möchte
ห้องพัก
ĉambron
Art der Unterbringung
แฟลต / ห้องชุด
apartamenton
Art der Unterbringung
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studĉambron
Art der Unterbringung
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
izolite starantan domon
Art der Unterbringung
บ้านแฝด
partizolite starantan domon
Art der Unterbringung
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
vicdomon
Art der Unterbringung
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kiom estas la monate lupago?
Nach der Höhe der Miete fragen
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kiom estas la deponejo?
Fragen, wie hoch die Kaution ist
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kiam mi povas veni por spektado?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
ห้องชุด ________________
La apartamento estas _____________.
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meblita
Ausstattung des Apartments
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nemeblita
Ausstattung des Apartments
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Sich nach der Mietdauer erkundigen
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Kio renovigadoj estis faritaj?
Nach Renovierungen fragen
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Ĉu estas parkadospaco?
Nach einem Parkplatz fragen
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Ĉu iu iam murdis tie?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
___________ ใช้งานได้ไหม
Ĉu _____________ funkcias?
Fragen, ob die Technik funktioniert
ท่อประปา
la dukto
Einrichtung
เครื่องทำความร้อน
la hejtado
Einrichtung
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Kie estas la termostato?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kiom da proponoj jam havis?
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Kial la vendistoj movas?
Fragen warum das Haus verkauft wird
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
การขายรวมอะไรบ้าง
Kio inkluzivas en la vendo?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben