Englisch | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
I am looking for a _______________ to rent.
Äußern dass man etwas mieten möchte
ห้องพัก
room
Art der Unterbringung
แฟลต / ห้องชุด
flat / apartment
Art der Unterbringung
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio flat / studio apartment
Art der Unterbringung
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
detached house
Art der Unterbringung
บ้านแฝด
semi-detached house
Art der Unterbringung
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
terraced house
Art der Unterbringung
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
How much is the rent per month?
Nach der Höhe der Miete fragen
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Are utilities included?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
เงินมัดจำคือเท่าไร
How much is the deposit?
Fragen, wie hoch die Kaution ist
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
When can I come for a viewing?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
ห้องชุด ________________
The apartment is ________________.
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
ได้รับการตกแต่งแล้ว
furnished
Ausstattung des Apartments
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unfurnished
Ausstattung des Apartments
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Are pets allowed?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
How can I switch the energy supplier?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
How many other tenants are living in the apartment?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
How many viewings has it had?
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
How long is the lease?
Sich nach der Mietdauer erkundigen
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Have there been any neighbor disputes?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
What renovations have been done?
Nach Renovierungen fragen
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
How old is the boiler and when was it last inspected?
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
When was it last rewired?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is there a parking space included?
Nach einem Parkplatz fragen
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Has anyone ever been murdered here?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
___________ ใช้งานได้ไหม
Does ___________ work?
Fragen, ob die Technik funktioniert
ท่อประปา
the plumbing
Einrichtung
เครื่องทำความร้อน
the heating
Einrichtung
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is the landlord in charge of doing repairs?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Where are the gas and electricity meters?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Where is the thermostat?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Can I see the gas safety certificate?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
How many offers has it had?
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
How long has it been on the market?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Why are the vendors moving?
Fragen warum das Haus verkauft wird
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
How long has the seller lived there?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
การขายรวมอะไรบ้าง
What's included in the sale?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Have there been any subsidence problems?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is it possible to find cheaper transferring?
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
What is going to be built in this area in the future?
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Can you take the house off the market?
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben