Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
我在寻找租用 _______________ 。
Äußern dass man etwas mieten möchte
ห้องพัก
房间
Art der Unterbringung
แฟลต / ห้องชุด
公寓
Art der Unterbringung
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
单人套间
Art der Unterbringung
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
独立住宅
Art der Unterbringung
บ้านแฝด
半独立住宅
Art der Unterbringung
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
排屋
Art der Unterbringung
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
每月租金多少?
Nach der Höhe der Miete fragen
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
请问电气水费包含在月租里面吗?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
เงินมัดจำคือเท่าไร
押金多少?
Fragen, wie hoch die Kaution ist
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
我什么时候可以过来看房?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
ห้องชุด ________________
这间公寓________________。
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
ได้รับการตกแต่งแล้ว
提供家具
Ausstattung des Apartments
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
不提供家具
Ausstattung des Apartments
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
请问可以养宠物吗?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
我如何更换能源供应商?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
这间公寓里还有几个租客呢?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
有多少人已经看过这间公寓了?
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
请问租期多久?
Sich nach der Mietdauer erkundigen
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
请问邻居相处和睦吗?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
请问有哪些地方重新装修过?
Nach Renovierungen fragen
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
请问上一次公寓重组电路是何时?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
请问包含停车位吗?
Nach einem Parkplatz fragen
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
这里有发生过命案吗?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
___________ ใช้งานได้ไหม
请问___________能正常运作吗?
Fragen, ob die Technik funktioniert
ท่อประปา
水管设备
Einrichtung
เครื่องทำความร้อน
暖气
Einrichtung
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
请问房东负责维修吗?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
请问煤气表和电表在哪里?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
你有电器使用手册和保修卡吗?
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
温度调节器在哪里?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
我可以看看煤气安全证明书吗?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
这个房子有多少人愿意买?
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
请问这个房子待价而沽多久了?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
请问房主为什么要卖房呢?
Fragen warum das Haus verkauft wird
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
请问房主在这里居住多久了?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
การขายรวมอะไรบ้าง
请问哪些包含在售价里?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
请问是否有沉降问题?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben