Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

Jag vill hyra en/ett ________.
我在寻找租用 _______________ 。
Äußern dass man etwas mieten möchte
rum
房间
Art der Unterbringung
lägenhet
公寓
Art der Unterbringung
enrumslägenhet
单人套间
Art der Unterbringung
fristående hus/villa
独立住宅
Art der Unterbringung
parhus
半独立住宅
Art der Unterbringung
radhus
排屋
Art der Unterbringung
Hur mycket är hyran per månad?
每月租金多少?
Nach der Höhe der Miete fragen
Ingår driftskostnader?
请问电气水费包含在月租里面吗?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
Hur mycket är depositionen?
押金多少?
Fragen, wie hoch die Kaution ist
När kan jag komma för en visning?
我什么时候可以过来看房?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
Lägenheten är_________.
这间公寓________________。
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
möblerad
提供家具
Ausstattung des Apartments
omöblerad
不提供家具
Ausstattung des Apartments
Är husdjur tillåtna?
请问可以养宠物吗?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
Hur byter jag energileverantör?
我如何更换能源供应商?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
Hur många andra personer bor i lägenheten?
这间公寓里还有几个租客呢?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
有多少人已经看过这间公寓了?
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
Hur länge är kontraktet?
请问租期多久?
Sich nach der Mietdauer erkundigen
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
请问邻居相处和睦吗?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
Vilka renovationer har gjorts?
请问有哪些地方重新装修过?
Nach Renovierungen fragen
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
När var ledningarna senast omkopplade?
请问上一次公寓重组电路是何时?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
Finns det en parkeringsplats för min bil?
请问包含停车位吗?
Nach einem Parkplatz fragen
Har någon blivit mördad här?
这里有发生过命案吗?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
Fungerar ______?
请问___________能正常运作吗?
Fragen, ob die Technik funktioniert
rörläggningen
水管设备
Einrichtung
värmesystemet
暖气
Einrichtung
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
请问房东负责维修吗?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
Var är gas- och elmätarna?
请问煤气表和电表在哪里?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
你有电器使用手册和保修卡吗?
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
Var är termostaten?
温度调节器在哪里?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
我可以看看煤气安全证明书吗?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

Hur många har budat på huset?
这个房子有多少人愿意买?
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
Hur länge har huset varit på marknaden?
请问这个房子待价而沽多久了?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
Varför säljer ägarna huset?
请问房主为什么要卖房呢?
Fragen warum das Haus verkauft wird
Hur länge har säljarna bott här?
请问房主在这里居住多久了?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
Var är inkluderat i köpet?
请问哪些包含在售价里?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
请问是否有沉降问题?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
Kan du ta bort huset för marknaden?
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben