Thai | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

Я бы хотел(а) снимать________________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Äußern dass man etwas mieten möchte
комната
ห้องพัก
Art der Unterbringung
квартира/апартаменты
แฟลต / ห้องชุด
Art der Unterbringung
студия
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Art der Unterbringung
отдельный дом
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Art der Unterbringung
блокированный дом
บ้านแฝด
Art der Unterbringung
дом ленточной застройки
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Art der Unterbringung
Сколько стоит аренда в месяц?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Nach der Höhe der Miete fragen
Коммунальные услуги включены в стоимость?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
Какова стоимость депозита?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fragen, wie hoch die Kaution ist
Когда я могу прийти для осмотра?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
Жилье_______________.
ห้องชุด ________________
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
мебелировано
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Ausstattung des Apartments
без мебели
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Ausstattung des Apartments
Домашние животные разрешены?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
Как я могу включить датчик электричества?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
Сколько еще человек живут в квартире?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
Как долго длится контракт?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Sich nach der Mietdauer erkundigen
Были ли разногласия с соседями
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
Какие ремонтные работы здесь были?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Nach Renovierungen fragen
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
Когда последний раз была заменена проводка?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
Кто живет наверху/внизу/рядом?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
Там есть парковка?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Nach einem Parkplatz fragen
Здесь кто-нибудь был убит?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
_________ работает?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fragen, ob die Technik funktioniert
водопровод
ท่อประปา
Einrichtung
отопление
เครื่องทำความร้อน
Einrichtung
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
Где расположены счетчики газа и электричества?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
Где термостат?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

Сколько предложений имел этот дом?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
Как давно этот дом уже на рынке?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
Почему владельцы переезжают?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fragen warum das Haus verkauft wird
Как долго продавец там живет?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
Что включено в продажу?
การขายรวมอะไรบ้าง
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
Здесь были проблемы с обвалами?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
Что будет строиться в этом районе в будущем?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
Вы можете снять дом с рынка?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben