Thai | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

Ik zou graag _______________ huren.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Äußern dass man etwas mieten möchte
een kamer
ห้องพัก
Art der Unterbringung
een appartement
แฟลต / ห้องชุด
Art der Unterbringung
een studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Art der Unterbringung
een vrijstaande woning
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Art der Unterbringung
een half-open bebouwing
บ้านแฝด
Art der Unterbringung
een gesloten bebouwing
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Art der Unterbringung
Hoeveel is de maandelijkse huur?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Nach der Höhe der Miete fragen
Zijn alle kosten inbegrepen?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
Hoeveel is de borg?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fragen, wie hoch die Kaution ist
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
Het appartement is ________________.
ห้องชุด ________________
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
gemeubileerd
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Ausstattung des Apartments
ongemeubileerd
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Ausstattung des Apartments
Zijn huisdieren toegestaan?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
Kan ik de meterstanden bekijken?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
Hoe lang is de huurperiode?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Sich nach der Mietdauer erkundigen
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
Welke renovaties zijn er al gedaan?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Nach Renovierungen fragen
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Nach einem Parkplatz fragen
Werd hier ooit iemand vermoord?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
Werkt ___________ ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fragen, ob die Technik funktioniert
het sanitair
ท่อประปา
Einrichtung
de verwarming
เครื่องทำความร้อน
Einrichtung
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
Waar is de thermostaat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
Hoe lang staat het huis al te koop?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
Waarom verkopen de eigenaars dit?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fragen warum das Haus verkauft wird
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
Wat is inbegrepen in de verkoop?
การขายรวมอะไรบ้าง
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
Kan u het huis van de markt halen?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben