Thai | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

Je voudrais louer _______.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Äußern dass man etwas mieten möchte
une chambre
ห้องพัก
Art der Unterbringung
un appartement
แฟลต / ห้องชุด
Art der Unterbringung
un studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Art der Unterbringung
une maison individuelle
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Art der Unterbringung
une maison jumelée
บ้านแฝด
Art der Unterbringung
une maison mitoyenne
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Art der Unterbringung
Combien coûte le loyer par mois ?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Nach der Höhe der Miete fragen
Les charges sont-elles inclues ?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
Quel est le montant de la caution ?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fragen, wie hoch die Kaution ist
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
L'appartement est ____________.
ห้องชุด ________________
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Ausstattung des Apartments
non meublé
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Ausstattung des Apartments
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
Combien de personnes partagent ce logement ?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
Pour combien de temps louez-vous ?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Sich nach der Mietdauer erkundigen
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Nach Renovierungen fragen
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Nach einem Parkplatz fragen
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fragen, ob die Technik funktioniert
la plomberie
ท่อประปา
Einrichtung
le chauffage
เครื่องทำความร้อน
Einrichtung
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
Où est le thermostat ?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fragen warum das Haus verkauft wird
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
การขายรวมอะไรบ้าง
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben