Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

Mi serĉas _______________ por lui.
Hledám _______________ k pronájmu.
Äußern dass man etwas mieten möchte
ĉambron
pokoj
Art der Unterbringung
apartamenton
byt
Art der Unterbringung
studĉambron
studio
Art der Unterbringung
izolite starantan domon
rodinný dům
Art der Unterbringung
partizolite starantan domon
dvojdomek
Art der Unterbringung
vicdomon
řadový dům
Art der Unterbringung
Kiom estas la monate lupago?
Kolik stojí měsíční nájem?
Nach der Höhe der Miete fragen
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
Kiom estas la deponejo?
Kolik je záloha?
Fragen, wie hoch die Kaution ist
Kiam mi povas veni por spektado?
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
La apartamento estas _____________.
Byt je _____________.
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
meblita
zařízený
Ausstattung des Apartments
nemeblita
nezařízený
Ausstattung des Apartments
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Jak mohu změnit dodavatele energie?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Na jak dlouho je nájemní doba?
Sich nach der Mietdauer erkundigen
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
Kio renovigadoj estis faritaj?
Jaké renovace byly udělány?
Nach Renovierungen fragen
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
Ĉu estas parkadospaco?
Nachází se tam i parkovací místo?
Nach einem Parkplatz fragen
Ĉu iu iam murdis tie?
Byl zde někdo zavražděn?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
Ĉu _____________ funkcias?
Funguje ____________?
Fragen, ob die Technik funktioniert
la dukto
Instalatérství
Einrichtung
la hejtado
topení
Einrichtung
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Má domovník/domovnice na starost opravy?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
Kie estas la termostato?
Mohu se podívat na termostat?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

Kiom da proponoj jam havis?
Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
Kial la vendistoj movas?
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
Fragen warum das Haus verkauft wird
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Jak dlouho zde žil prodejec?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
Kio inkluzivas en la vendo?
Co je zahrunuté v prodeji?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben