Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

Mi serĉas _______________ por lui.
Jag vill hyra en/ett ________.
Äußern dass man etwas mieten möchte
ĉambron
rum
Art der Unterbringung
apartamenton
lägenhet
Art der Unterbringung
studĉambron
enrumslägenhet
Art der Unterbringung
izolite starantan domon
fristående hus/villa
Art der Unterbringung
partizolite starantan domon
parhus
Art der Unterbringung
vicdomon
radhus
Art der Unterbringung
Kiom estas la monate lupago?
Hur mycket är hyran per månad?
Nach der Höhe der Miete fragen
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Ingår driftskostnader?
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
Kiom estas la deponejo?
Hur mycket är depositionen?
Fragen, wie hoch die Kaution ist
Kiam mi povas veni por spektado?
När kan jag komma för en visning?
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
La apartamento estas _____________.
Lägenheten är_________.
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
meblita
möblerad
Ausstattung des Apartments
nemeblita
omöblerad
Ausstattung des Apartments
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Är husdjur tillåtna?
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Hur byter jag energileverantör?
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Hur länge är kontraktet?
Sich nach der Mietdauer erkundigen
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
Kio renovigadoj estis faritaj?
Vilka renovationer har gjorts?
Nach Renovierungen fragen
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
När var ledningarna senast omkopplade?
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
Ĉu estas parkadospaco?
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Nach einem Parkplatz fragen
Ĉu iu iam murdis tie?
Har någon blivit mördad här?
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
Ĉu _____________ funkcias?
Fungerar ______?
Fragen, ob die Technik funktioniert
la dukto
rörläggningen
Einrichtung
la hejtado
värmesystemet
Einrichtung
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Var är gas- och elmätarna?
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
Kie estas la termostato?
Var är termostaten?
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

Kiom da proponoj jam havis?
Hur många har budat på huset?
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Hur länge har huset varit på marknaden?
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
Kial la vendistoj movas?
Varför säljer ägarna huset?
Fragen warum das Haus verkauft wird
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Hur länge har säljarna bott här?
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
Kio inkluzivas en la vendo?
Var är inkluderat i köpet?
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Kan du ta bort huset för marknaden?
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben