Thai | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

I am looking for a _______________ to rent.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Äußern dass man etwas mieten möchte
room
ห้องพัก
Art der Unterbringung
flat / apartment
แฟลต / ห้องชุด
Art der Unterbringung
studio flat / studio apartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Art der Unterbringung
detached house
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Art der Unterbringung
semi-detached house
บ้านแฝด
Art der Unterbringung
terraced house
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Art der Unterbringung
How much is the rent per month?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Nach der Höhe der Miete fragen
Are utilities included?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
How much is the deposit?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fragen, wie hoch die Kaution ist
When can I come for a viewing?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
The apartment is ________________.
ห้องชุด ________________
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
furnished
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Ausstattung des Apartments
unfurnished
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Ausstattung des Apartments
Are pets allowed?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
How can I switch the energy supplier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
How many other tenants are living in the apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
How many viewings has it had?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
How long is the lease?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Sich nach der Mietdauer erkundigen
Have there been any neighbor disputes?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
What renovations have been done?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Nach Renovierungen fragen
How old is the boiler and when was it last inspected?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
When was it last rewired?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
Who lives upstairs/downstairs/next door?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
Is there a parking space included?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Nach einem Parkplatz fragen
Has anyone ever been murdered here?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
Does ___________ work?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fragen, ob die Technik funktioniert
the plumbing
ท่อประปา
Einrichtung
the heating
เครื่องทำความร้อน
Einrichtung
Is the landlord in charge of doing repairs?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
Where are the gas and electricity meters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
Who supplies the energy, broadband and home phone?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
Where is the thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
Can I see the gas safety certificate?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

How many offers has it had?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
How long has it been on the market?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
Why are the vendors moving?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fragen warum das Haus verkauft wird
How long has the seller lived there?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
What's included in the sale?
การขายรวมอะไรบ้าง
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
Have there been any subsidence problems?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
Is it possible to find cheaper transferring?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
What is going to be built in this area in the future?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
Can you take the house off the market?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben