Thai | Phrasen - Auswandern | Wohnen

Wohnen - Mieten

我在寻找租用 _______________ 。
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Äußern dass man etwas mieten möchte
房间
ห้องพัก
Art der Unterbringung
公寓
แฟลต / ห้องชุด
Art der Unterbringung
单人套间
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Art der Unterbringung
独立住宅
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Art der Unterbringung
半独立住宅
บ้านแฝด
Art der Unterbringung
排屋
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Art der Unterbringung
每月租金多少?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Nach der Höhe der Miete fragen
请问电气水费包含在月租里面吗?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Fragen, ob die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser inbegriffen sind
押金多少?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fragen, wie hoch die Kaution ist
我什么时候可以过来看房?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fragen, wann man die Unterbringung besichtigen kann
这间公寓________________。
ห้องชุด ________________
Fragen ob die Unterbringung möbliert ist
提供家具
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Ausstattung des Apartments
不提供家具
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Ausstattung des Apartments
请问可以养宠物吗?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fragen, ob Haustiere erlaubt sind
我如何更换能源供应商?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fragen, wie man die Energieversorgung wechseln kann
这间公寓里还有几个租客呢?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Sich erkundigen wie viele andere Leute noch in dem Apartment wohnen
有多少人已经看过这间公寓了?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fragen wie viele Leute die Wohnung schon besichtigt haben
我能否看一看电气安装检查表/报告?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fragen, ob man die Zählerstände sehen kann
请问租期多久?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Sich nach der Mietdauer erkundigen
请问邻居相处和睦吗?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fragen, ob es Streit mit den Nachbarn gab
请问有哪些地方重新装修过?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Nach Renovierungen fragen
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fragen, wie alt der Heizungsboiler ist und wann er zuletzt überprüft wurde
请问上一次公寓重组电路是何时?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fragen, wann die Elektroinstallation zuletzt erneuert wurde
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fragen wer im Apartment darunter/darüber/nebenan lebt
请问包含停车位吗?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Nach einem Parkplatz fragen
这里有发生过命案吗?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fragen, ob hier jemand ermordet wurde
请问___________能正常运作吗?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fragen, ob die Technik funktioniert
水管设备
ท่อประปา
Einrichtung
暖气
เครื่องทำความร้อน
Einrichtung
请问房东负责维修吗?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Nach dem Verantwortlichen für Reparaturen fragen
请问煤气表和电表在哪里?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fragen wo die Gas- und Stromzähler sind
你有电器使用手册和保修卡吗?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fragen, ob Bedienungsanleitungen und Garantie für die elektrischen Geräte vorhanden sind
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fragen wer für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig ist
温度调节器在哪里?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Sich nach dem Thermostaten erkundigen
我可以看看煤气安全证明书吗?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fragen, ob man das Sicherheitszertifikat der Gasinstallation sehen kann

Wohnen - Kaufen

这个房子有多少人愿意买?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fragen wie viele Kaufangebote es für das Haus schon gegeben hat
请问这个房子待价而沽多久了?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fragen wie lange das Haus schon auf dem Markt ist
请问房主为什么要卖房呢?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fragen warum das Haus verkauft wird
请问房主在这里居住多久了?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fragen wie lange die Vorbesitzer hier gelebt haben
请问哪些包含在售价里?
การขายรวมอะไรบ้าง
Sich erkundigen was im Verkauf inbegriffen ist
请问是否有沉降问题?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fragen, ob es Probleme mit Bodenabsenkung gibt
请问有无便宜点的房产所有权转让?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Sich erkundigen, ob die amtliche Umschreibung der Besitzverhältnisse auch günstiger zu haben ist
请问这片区域未来有哪些发展项目?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Sich erkundigen, welche Bauprojekte in dem Gebiet noch geplant sind
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fragen, ob man sich das Haus als potentieller Käufer reservieren lassen kann
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fragen wo die Vorbesitzer Küchen- und Badezimmerfliesen gekauft haben
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fragen, ob die Vorbesitzer die Einbaumöbel gekauft haben