Polnisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Angeben, dass man sich einschreiben will
_____________ ders almak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
lisans seviyesinde
studia licencjackie
Kurs
lisans üstü seviyesinde
studia magisterskie
Kurs
doktora seviyesinde
studia doktoranckie
Kurs
tam zamanlı
studia dzienne
Kurs
yarı zamanlı
studia zaoczne
Kurs
çevrimiçi
studia przez internet
Kurs
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
bir dönem
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
bir akademik yıl
cały rok akademicki
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Bei der Immatrikulation benutzt
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
____________ sistemi nasıl işliyor?
Jak działa system ______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
kredi
punktowy
Bewertungssystem
notlama
oceniania
Bewertungssystem
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Sich über die Lehrmethoden informieren
_____________ var mı?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
ders
wykłady
Art der Lehrveranstaltung
seminer
ćwiczenia/seminaria
Art der Lehrveranstaltung
uygulamalı ders
konsultacje
Art der Lehrveranstaltung
konferanslar
konferencje
Art der Lehrveranstaltung
Yaz okulunda hangi dersler var?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Sınavlar ne zaman?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Üniversitede spor merkezi var mı?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Seviye belirleme sınavı var mı?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Jak liczne są grupy?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Hangi programları sunuyorsunuz?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Sich nach Stipendien erkundigen
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
harçlar
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
yaşam giderleri
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
çocuk bakımı
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Ne tür burslar mevcut?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann