Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
bakalářské studium
kandidatkurs
Kurs
postgraduální studium
avancerad kurs
Kurs
doktorské studium
doktorandkurs
Kurs
prezenční studium
fulltidskurs
Kurs
kombinované studium
deltidskurs
Kurs
online
onlinekurs
Kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
(jeden) semestr
en termin
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
celý akademický rok
ett läsår
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Bei der Immatrikulation benutzt
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterar universitetet boende?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Musím jako výměnný student platit školné?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Jaké jsou jazykové požadavky?
Vilka är språkkraven?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Jaký je ____________ systém?
Hur fungerar _______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
kredity
poängsystemet
Bewertungssystem
známkování
betygssättningen
Bewertungssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hur är undervisningen?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Jsou tam _____________ ?
Finns det _______?
Sich über die Lehrmethoden informieren
přednášky
föreläsningar
Art der Lehrveranstaltung
semináře
seminarier
Art der Lehrveranstaltung
konsultace
handledning
Art der Lehrveranstaltung
konference
konferenser
Art der Lehrveranstaltung
Jaké předměty nabízí letní škola?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kdy jsou zkoušky?
När är tentaperioderna?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Nabízíte detailní popis kurzu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Pořádáte exkurze?
Arrangerar skolan också utflykter?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vilka program erbjuds?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Sich nach Stipendien erkundigen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
školné
skolavgifter
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
životní náklady
mina levnadskostnader
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
péče o dítě
barnomsorg
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vilka typer av stipendier finns det?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann