Japanisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
bakalářské studium
Kurs
postgraduální studium
Kurs
doktorské studium
Kurs
prezenční studium
Kurs
kombinované studium
Kurs
online
Kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
celý akademický rok
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Bei der Immatrikulation benutzt
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Musím jako výměnný student platit školné?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Jaké jsou jazykové požadavky?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Jaký je ____________ systém?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
kredity
Bewertungssystem
známkování
Bewertungssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Jsou tam _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
přednášky
Art der Lehrveranstaltung
semináře
Art der Lehrveranstaltung
konsultace
Art der Lehrveranstaltung
konference
Art der Lehrveranstaltung
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kdy jsou zkoušky?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Nabízíte detailní popis kurzu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Pořádáte exkurze?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Jaké programy nabízí vaše škola?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Sich nach Stipendien erkundigen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
školné
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
životní náklady
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
péče o dítě
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann