Italienisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Vorrei iscrivermi all'università.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
bakalářské studium
di laurea triennale
Kurs
postgraduální studium
di laurea magistrale
Kurs
doktorské studium
di dottorato
Kurs
prezenční studium
a tempo pieno
Kurs
kombinované studium
part-time
Kurs
online
online
Kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
(jeden) semestr
un semestre
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
celý akademický rok
un anno accademico
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Bei der Immatrikulation benutzt
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Musím jako výměnný student platit školné?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Jaké jsou jazykové požadavky?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Jaký je ____________ systém?
Come funziona il sistema di __________?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
kredity
crediti
Bewertungssystem
známkování
valutazione
Bewertungssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Jsou tam _____________ ?
Ci sono _______________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
přednášky
lezioni frontali
Art der Lehrveranstaltung
semináře
seminari
Art der Lehrveranstaltung
konsultace
esercitazioni
Art der Lehrveranstaltung
konference
conferenze
Art der Lehrveranstaltung
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kdy jsou zkoušky?
Quando si svolgono gli esami?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Nabízíte detailní popis kurzu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Pořádáte exkurze?
Organizzate delle escursioni?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Jaké programy nabízí vaše škola?
Che programmi offrite?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Sich nach Stipendien erkundigen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
školné
le tasse universitarie
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
životní náklady
le spese di sostentamento
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
péče o dítě
i servizi per l'infanzia
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann