Arabisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
أود التسجيل في الجامعة.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
bakalářské studium
ما قبل التخرج
Kurs
postgraduální studium
ما بعد التخرج
Kurs
doktorské studium
دكتوراه
Kurs
prezenční studium
بدوام كامل
Kurs
kombinované studium
بدوام جزئي
Kurs
online
على الإنترنت
Kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
(jeden) semestr
فصل
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
celý akademický rok
عام دراسي
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Bei der Immatrikulation benutzt
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Musím jako výměnný student platit školné?
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Jaké jsou jazykové požadavky?
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Jaký je ____________ systém?
ما هو نظام ________________؟
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
kredity
النقاط
Bewertungssystem
známkování
العلامات
Bewertungssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Jaké vyučovací metody jsou používány?
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Sich über die Lehrmethoden informieren
Jsou tam _____________ ?
هل هناك___________________؟
Sich über die Lehrmethoden informieren
přednášky
محاضرات
Art der Lehrveranstaltung
semináře
حلقات بحث
Art der Lehrveranstaltung
konsultace
فيديوهات تعليمية
Art der Lehrveranstaltung
konference
مؤتمرات
Art der Lehrveranstaltung
Jaké předměty nabízí letní škola?
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kdy jsou zkoušky?
متى تعقد الامتحانات؟
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Nabízíte detailní popis kurzu?
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Pořádáte exkurze?
هل تنظمون رحلات؟
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Jaké programy nabízí vaše škola?
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Sich nach Stipendien erkundigen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
školné
أجور التعليم
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
životní náklady
تكاليف المعيشة
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
péče o dítě
رعاية الأطفال
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann