Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Angeben, dass man sich einschreiben will
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
ปริญญาตรี
kandidatkurs
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
avancerad kurs
Kurs
ปริญญาเอก
doktorandkurs
Kurs
เต็มเวลา
fulltidskurs
Kurs
นอกเวลา
deltidskurs
Kurs
ออนไลน์
onlinekurs
Kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
หนึ่งภาคการศึกษา
en termin
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
หนึ่งปีการศึกษา
ett läsår
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Bei der Immatrikulation benutzt
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garanterar universitetet boende?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Innefattar kursen en praktikperiod?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Vilka är språkkraven?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hur fungerar _______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
หน่วยกิตวิชา
poängsystemet
Bewertungssystem
การให้คะแนน
betygssättningen
Bewertungssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Hur är undervisningen?
Sich über die Lehrmethoden informieren
มี _____________ ไหม
Finns det _______?
Sich über die Lehrmethoden informieren
การบรรยาย
föreläsningar
Art der Lehrveranstaltung
การสัมมนา
seminarier
Art der Lehrveranstaltung
การกวดวิชา
handledning
Art der Lehrveranstaltung
การประชุม
konferenser
Art der Lehrveranstaltung
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
När är tentaperioderna?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Har universitetet en idrottsanläggning?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Arrangerar skolan också utflykter?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vilka program erbjuds?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Sich nach Stipendien erkundigen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
ค่าเล่าเรียน
skolavgifter
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
mina levnadskostnader
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
การดูแลเด็ก
barnomsorg
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vilka typer av stipendier finns det?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann