Finnisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Haluaisin hakea yliopistoon.
Angeben, dass man sich einschreiben will
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Haluan hakea ________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
ปริญญาตรี
kandidaatin ohjelmaan
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
jatko-opintoihin
Kurs
ปริญญาเอก
tohtorin ohjelmaan
Kurs
เต็มเวลา
täysiaikaiseen ohjelmaan
Kurs
นอกเวลา
osa-aikaiseen ohjelmaan
Kurs
ออนไลน์
verkossa käytävään ohjelmaan
Kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
หนึ่งภาคการศึกษา
lukukauden
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
หนึ่งปีการศึกษา
lukuvuoden
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Bei der Immatrikulation benutzt
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
หน่วยกิตวิชา
opintopiste
Bewertungssystem
การให้คะแนน
arvosana
Bewertungssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Sich über die Lehrmethoden informieren
มี _____________ ไหม
Onko teillä ________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
การบรรยาย
luentoja
Art der Lehrveranstaltung
การสัมมนา
seminaareja
Art der Lehrveranstaltung
การกวดวิชา
pienryhmäopetusta
Art der Lehrveranstaltung
การประชุม
konferensseja
Art der Lehrveranstaltung
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Koska tentit ovat?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Sich nach Stipendien erkundigen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
ค่าเล่าเรียน
lukukausimaksut
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
elinkustannukseni
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
การดูแลเด็ก
lastenhoito
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann