Esperanto | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Angeben, dass man sich einschreiben will
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Mi volas apliki por_____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
ปริญญาตรี
kurso por studentoj
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
kurso por postdiplomaj studentoj
Kurs
ปริญญาเอก
kurso por Ph.D.
Kurs
เต็มเวลา
plentempa kurso
Kurs
นอกเวลา
parttempa kurso
Kurs
ออนไลน์
enreta kurso
Kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
หนึ่งภาคการศึกษา
semestro
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
หนึ่งปีการศึกษา
akademia jaro
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Bei der Immatrikulation benutzt
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
หน่วยกิตวิชา
de kredito
Bewertungssystem
การให้คะแนน
de noto
Bewertungssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Kiom estas la instrua stilo?
Sich über die Lehrmethoden informieren
มี _____________ ไหม
Ĉu estas ______________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
การบรรยาย
lekcioj
Art der Lehrveranstaltung
การสัมมนา
seminarioj
Art der Lehrveranstaltung
การกวดวิชา
lerniloj
Art der Lehrveranstaltung
การประชุม
konferencoj
Art der Lehrveranstaltung
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiam estas la ekzamenoj?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Ĉu estas universitata sportejo?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Kio programojn vi proponas?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Sich nach Stipendien erkundigen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
ค่าเล่าเรียน
instrudepagoj
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
miaj vivelspezoj
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
การดูแลเด็ก
infanzorgado
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann