Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Me gustaría matricularme en la universidad.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Me quiero matricular _______________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
en un grado
kandidatkurs
Kurs
en un posgrado
avancerad kurs
Kurs
en un doctorado
doktorandkurs
Kurs
a tiempo completo
fulltidskurs
Kurs
a tiempo parcial
deltidskurs
Kurs
a distancia
onlinekurs
Kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
un semestre
en termin
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
un curso académico
ett läsår
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Bei der Immatrikulation benutzt
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Garanterar universitetet boende?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Vilka är språkkraven?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
¿Cómo es el sistema _____________?
Hur fungerar _______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
de créditos
poängsystemet
Bewertungssystem
de notas
betygssättningen
Bewertungssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Hur är undervisningen?
Sich über die Lehrmethoden informieren
¿Hay ______________?
Finns det _______?
Sich über die Lehrmethoden informieren
clases teóricas
föreläsningar
Art der Lehrveranstaltung
seminarios
seminarier
Art der Lehrveranstaltung
tutorías
handledning
Art der Lehrveranstaltung
conferencias
konferenser
Art der Lehrveranstaltung
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
När är tentaperioderna?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
¿Hay pruebas de nivel?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
¿Organizan también excursiones?
Arrangerar skolan också utflykter?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
¿Qué programas ofertan?
Vilka program erbjuds?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Sich nach Stipendien erkundigen
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Necesito ayuda financiera para ______________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
matrícula
skolavgifter
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
gastos personales
mina levnadskostnader
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
manutención de hijos menores
barnomsorg
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
¿Qué becas puedo solicitar?
Vilka typer av stipendier finns det?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann