Niederländisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Me gustaría matricularme en la universidad.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Me quiero matricular _______________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
en un grado
een bacheloropleiding
Kurs
en un posgrado
een postgraduaat
Kurs
en un doctorado
een doctoraat
Kurs
a tiempo completo
een voltijdse opleiding
Kurs
a tiempo parcial
een deeltijdse opleiding
Kurs
a distancia
een online cursus
Kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
un semestre
een semester
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
un curso académico
een academisch jaar
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Bei der Immatrikulation benutzt
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
¿Cómo es el sistema _____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
de créditos
creditsysteem
Bewertungssystem
de notas
beoordelingssysteem
Bewertungssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Sich über die Lehrmethoden informieren
¿Hay ______________?
Zijn er _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
clases teóricas
lezingen
Art der Lehrveranstaltung
seminarios
seminars
Art der Lehrveranstaltung
tutorías
tutorials
Art der Lehrveranstaltung
conferencias
conferenties
Art der Lehrveranstaltung
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Wanneer worden de examens gehouden?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
¿Hay pruebas de nivel?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
¿Organizan también excursiones?
Organiseren jullie ook excursies?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
¿Qué programas ofertan?
Welke programma's bieden jullie aan?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Sich nach Stipendien erkundigen
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
matrícula
inschrijvingsgeld
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
gastos personales
kosten voor levensonderhoud
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
manutención de hijos menores
kinderopvang
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
¿Qué becas puedo solicitar?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann