Griechisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Me gustaría matricularme en la universidad.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Me quiero matricular _______________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
en un grado
ένα προπτυχιακό
Kurs
en un posgrado
ένα μεταπτυχιακό
Kurs
en un doctorado
ένα διδακτορικό
Kurs
a tiempo completo
πλήρους απασχόλησης
Kurs
a tiempo parcial
μερικής απασχόλησης
Kurs
a distancia
εξ αποστάσεως
Kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
un semestre
ένα εξάμηνο
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
un curso académico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Bei der Immatrikulation benutzt
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
¿Cómo es el sistema _____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
de créditos
πόντων
Bewertungssystem
de notas
βαθμολόγησης
Bewertungssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Sich über die Lehrmethoden informieren
¿Hay ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Sich über die Lehrmethoden informieren
clases teóricas
διαλέξεις
Art der Lehrveranstaltung
seminarios
σεμινάρια
Art der Lehrveranstaltung
tutorías
προγράμματα εκμάθησης
Art der Lehrveranstaltung
conferencias
συνέδρια
Art der Lehrveranstaltung
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
¿Hay pruebas de nivel?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
¿Organizan también excursiones?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
¿Qué programas ofertan?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Sich nach Stipendien erkundigen
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Necesito ayuda financiera para ______________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
matrícula
δίδακτρα
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
gastos personales
τα έξοδα διαβίωσής μου
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
manutención de hijos menores
τη φροντίδα των παιδιών
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
¿Qué becas puedo solicitar?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann