Thai | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Jag vill anmäla mig till universitetet.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Angeben, dass man sich einschreiben will
Jag vill anmäla mig till en ___________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
kandidatkurs
ปริญญาตรี
Kurs
avancerad kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
Kurs
doktorandkurs
ปริญญาเอก
Kurs
fulltidskurs
เต็มเวลา
Kurs
deltidskurs
นอกเวลา
Kurs
onlinekurs
ออนไลน์
Kurs
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
en termin
หนึ่งภาคการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ett läsår
หนึ่งปีการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Bei der Immatrikulation benutzt
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Garanterar universitetet boende?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Innefattar kursen en praktikperiod?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Vilka är språkkraven?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Hur fungerar _______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
poängsystemet
หน่วยกิตวิชา
Bewertungssystem
betygssättningen
การให้คะแนน
Bewertungssystem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Hur är undervisningen?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Sich über die Lehrmethoden informieren
Finns det _______?
มี _____________ ไหม
Sich über die Lehrmethoden informieren
föreläsningar
การบรรยาย
Art der Lehrveranstaltung
seminarier
การสัมมนา
Art der Lehrveranstaltung
handledning
การกวดวิชา
Art der Lehrveranstaltung
konferenser
การประชุม
Art der Lehrveranstaltung
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
När är tentaperioderna?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Har universitetet en idrottsanläggning?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Arrangerar skolan också utflykter?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Vilka program erbjuds?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Sich nach Stipendien erkundigen
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
skolavgifter
ค่าเล่าเรียน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
mina levnadskostnader
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
barnomsorg
การดูแลเด็ก
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Vilka typer av stipendier finns det?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann