Spanisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Me quiero matricular _______________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
kandidatkurs
en un grado
Kurs
avancerad kurs
en un posgrado
Kurs
doktorandkurs
en un doctorado
Kurs
fulltidskurs
a tiempo completo
Kurs
deltidskurs
a tiempo parcial
Kurs
onlinekurs
a distancia
Kurs
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
en termin
un semestre
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ett läsår
un curso académico
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Bei der Immatrikulation benutzt
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Garanterar universitetet boende?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Innefattar kursen en praktikperiod?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Vilka är språkkraven?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Hur fungerar _______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
poängsystemet
de créditos
Bewertungssystem
betygssättningen
de notas
Bewertungssystem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Hur är undervisningen?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Finns det _______?
¿Hay ______________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
föreläsningar
clases teóricas
Art der Lehrveranstaltung
seminarier
seminarios
Art der Lehrveranstaltung
handledning
tutorías
Art der Lehrveranstaltung
konferenser
conferencias
Art der Lehrveranstaltung
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
När är tentaperioderna?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Har universitetet en idrottsanläggning?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
¿Hay pruebas de nivel?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Arrangerar skolan också utflykter?
¿Organizan también excursiones?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Vilka program erbjuds?
¿Qué programas ofertan?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Sich nach Stipendien erkundigen
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
skolavgifter
matrícula
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
mina levnadskostnader
gastos personales
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
barnomsorg
manutención de hijos menores
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Vilka typer av stipendier finns det?
¿Qué becas puedo solicitar?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann