Portugiesisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
kandidatkurs
graduação
Kurs
avancerad kurs
pós-graduação
Kurs
doktorandkurs
PhD
Kurs
fulltidskurs
tempo integral
Kurs
deltidskurs
meio período
Kurs
onlinekurs
online
Kurs
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
en termin
um semestre
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ett läsår
um ano acadêmico
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Bei der Immatrikulation benutzt
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Vou receber uma proposta formal?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Garanterar universitetet boende?
A universidade também oferece acomodação?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Innefattar kursen en praktikperiod?
O curso também inclui um período de estágio?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Vilka är språkkraven?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Hur fungerar _______ ?
Como é o sistema de ____________?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
poängsystemet
crédito
Bewertungssystem
betygssättningen
notas
Bewertungssystem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Hur är undervisningen?
Qual é o estilo de ensino?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Finns det _______?
São _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
föreläsningar
aulas expositivas
Art der Lehrveranstaltung
seminarier
seminários
Art der Lehrveranstaltung
handledning
tutoriais
Art der Lehrveranstaltung
konferenser
conferências
Art der Lehrveranstaltung
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
När är tentaperioderna?
Quando acontecem as provas?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Har universitetet en idrottsanläggning?
Há um complexo esportivo aqui?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Quais são as comodidades da escola?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Arrangerar skolan också utflykter?
Vocês também organizam excursões?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Vilka program erbjuds?
Quais programas vocês oferecem?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Sich nach Stipendien erkundigen
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
skolavgifter
mensalidades
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
mina levnadskostnader
despesas de subsistência
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
barnomsorg
cuidados infantis
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Vilka typer av stipendier finns det?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann