Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Jag vill anmäla mig till universitetet.
我想要进入大学学习。
Angeben, dass man sich einschreiben will
Jag vill anmäla mig till en ___________.
我想要申请______________课程。
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
kandidatkurs
本科生
Kurs
avancerad kurs
研究生
Kurs
doktorandkurs
博士生
Kurs
fulltidskurs
全日制
Kurs
deltidskurs
非全日
Kurs
onlinekurs
网上课程
Kurs
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
我想要在这所大学学习___________。
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
en termin
一学期
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ett läsår
一学年
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
请问学生工作有什么限制?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
我需要提供材料原件还是复印件?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
请问该所大学的入学要求是什么?
Bei der Immatrikulation benutzt
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Garanterar universitetet boende?
请问大学能保证我的住宿吗?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Innefattar kursen en praktikperiod?
课程内容涵盖实习吗?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Vilka är språkkraven?
对【语言】的要求是什么?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Hur fungerar _______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
poängsystemet
学分制
Bewertungssystem
betygssättningen
打分制
Bewertungssystem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Hur är undervisningen?
这里的教学风格是什么样的?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Finns det _______?
这里有_____________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
föreläsningar
讲座
Art der Lehrveranstaltung
seminarier
研讨会
Art der Lehrveranstaltung
handledning
个别辅导
Art der Lehrveranstaltung
konferenser
会议
Art der Lehrveranstaltung
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
När är tentaperioderna?
考试何时举行?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Har universitetet en idrottsanläggning?
大学里有体育馆吗?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
我如何加入学生组织?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
我在这里可以学习什么语言?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
有没有水平测试来评估我的水平?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
您有课程的详细介绍吗?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
一个班级里最多有多少个学生?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
贵校都有哪些设施?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Arrangerar skolan också utflykter?
请问你们安排郊游吗?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Vilka program erbjuds?
你们提供哪些项目呢?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
我想了解关于助学金的信息。
Sich nach Stipendien erkundigen
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
有哪些组织可以资助我的学习?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
我需要 ____________的财政补贴。
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
skolavgifter
学费
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
mina levnadskostnader
生活费用
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
barnomsorg
儿童托管
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Vilka typer av stipendier finns det?
请问有哪些奖学金?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann