Polnisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
бакалавриат
studia licencjackie
Kurs
аспирантура
studia magisterskie
Kurs
докторат/профессура
studia doktoranckie
Kurs
очная форма
studia dzienne
Kurs
заочная форма
studia zaoczne
Kurs
онлайн обучение
studia przez internet
Kurs
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
семестр
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
академический год
cały rok akademicki
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Какие ограничения на работу для студентов?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Каковы требования для поступления в университет?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Bei der Immatrikulation benutzt
Вы пришлете мне формальное предложение?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Университет гарантирует предоставление жилья?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Курс включает в себя период стажировки?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Каковы требования знания [язык] языка?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Какова система_____________?
Jak działa system ______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
кредитов
punktowy
Bewertungssystem
оценок
oceniania
Bewertungssystem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Каков стиль преподавания?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Sich über die Lehrmethoden informieren
Там есть___________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
лекции
wykłady
Art der Lehrveranstaltung
семинары
ćwiczenia/seminaria
Art der Lehrveranstaltung
учебные материалы
konsultacje
Art der Lehrveranstaltung
конференции
konferencje
Art der Lehrveranstaltung
Какие курсы предлагаются летними школами?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Когда проходят экзамены?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
В университете есть спортивный центр?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
У вас есть детальное описание курса?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Каково максимальное количество студентов в группе?
Jak liczne są grupy?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Вы организовываете экскурсии?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Какие программы вы предлагаете?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Sich nach Stipendien erkundigen
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
плата за обучение
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
расходы на жизнь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
уход за ребенком
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Какие виды стипендий доступны?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann