Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
graduação
kandidatkurs
Kurs
pós-graduação
avancerad kurs
Kurs
PhD
doktorandkurs
Kurs
tempo integral
fulltidskurs
Kurs
meio período
deltidskurs
Kurs
online
onlinekurs
Kurs
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
um semestre
en termin
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
um ano acadêmico
ett läsår
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Bei der Immatrikulation benutzt
Vou receber uma proposta formal?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
A universidade também oferece acomodação?
Garanterar universitetet boende?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
O curso também inclui um período de estágio?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Vilka är språkkraven?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Como é o sistema de ____________?
Hur fungerar _______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
crédito
poängsystemet
Bewertungssystem
notas
betygssättningen
Bewertungssystem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Qual é o estilo de ensino?
Hur är undervisningen?
Sich über die Lehrmethoden informieren
São _____________ ?
Finns det _______?
Sich über die Lehrmethoden informieren
aulas expositivas
föreläsningar
Art der Lehrveranstaltung
seminários
seminarier
Art der Lehrveranstaltung
tutoriais
handledning
Art der Lehrveranstaltung
conferências
konferenser
Art der Lehrveranstaltung
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Quando acontecem as provas?
När är tentaperioderna?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Há um complexo esportivo aqui?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Quais são as comodidades da escola?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Vocês também organizam excursões?
Arrangerar skolan också utflykter?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Quais programas vocês oferecem?
Vilka program erbjuds?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Sich nach Stipendien erkundigen
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
mensalidades
skolavgifter
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
despesas de subsistência
mina levnadskostnader
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
cuidados infantis
barnomsorg
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Vilka typer av stipendier finns det?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann