Polnisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
graduação
studia licencjackie
Kurs
pós-graduação
studia magisterskie
Kurs
PhD
studia doktoranckie
Kurs
tempo integral
studia dzienne
Kurs
meio período
studia zaoczne
Kurs
online
studia przez internet
Kurs
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
um semestre
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
um ano acadêmico
cały rok akademicki
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Bei der Immatrikulation benutzt
Vou receber uma proposta formal?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
A universidade também oferece acomodação?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
O curso também inclui um período de estágio?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Como é o sistema de ____________?
Jak działa system ______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
crédito
punktowy
Bewertungssystem
notas
oceniania
Bewertungssystem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Qual é o estilo de ensino?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Sich über die Lehrmethoden informieren
São _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
aulas expositivas
wykłady
Art der Lehrveranstaltung
seminários
ćwiczenia/seminaria
Art der Lehrveranstaltung
tutoriais
konsultacje
Art der Lehrveranstaltung
conferências
konferencje
Art der Lehrveranstaltung
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Quando acontecem as provas?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Há um complexo esportivo aqui?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Jak liczne są grupy?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Quais são as comodidades da escola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Vocês também organizam excursões?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Quais programas vocês oferecem?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Sich nach Stipendien erkundigen
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
mensalidades
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
despesas de subsistência
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
cuidados infantis
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann