Ungarisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
studia licencjackie
alapképzés
Kurs
studia magisterskie
mesterképzés
Kurs
studia doktoranckie
PhD
Kurs
studia dzienne
nappali tagozatos
Kurs
studia zaoczne
részidős
Kurs
studia przez internet
online
Kurs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
(jeden) semestr
egy szemeszter
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
cały rok akademicki
egy év
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Bei der Immatrikulation benutzt
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Az egyetem biztosít szállást is?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Jak działa system ______ ?
Milyen a ____________ rendszer?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
punktowy
kredit
Bewertungssystem
oceniania
osztályzási
Bewertungssystem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Milyen a tanítás stílusa?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Vannak_____________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
wykłady
előadások
Art der Lehrveranstaltung
ćwiczenia/seminaria
szemináriumok
Art der Lehrveranstaltung
konsultacje
oktatói órák
Art der Lehrveranstaltung
konferencje
konferenciák
Art der Lehrveranstaltung
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
Mikor vannak a vizsgák?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Van az egyetemen sportközpont?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Van szintfelmérő teszt?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Jak liczne są grupy?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulásokat is szerveznek?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Milyen programokat nyújtanak?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Sich nach Stipendien erkundigen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
tandíj
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
megélhetési költségek
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
gyermekellátás
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann