Spanisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Me quiero matricular _______________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
studia licencjackie
en un grado
Kurs
studia magisterskie
en un posgrado
Kurs
studia doktoranckie
en un doctorado
Kurs
studia dzienne
a tiempo completo
Kurs
studia zaoczne
a tiempo parcial
Kurs
studia przez internet
a distancia
Kurs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
(jeden) semestr
un semestre
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
cały rok akademicki
un curso académico
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Bei der Immatrikulation benutzt
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Jak działa system ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
punktowy
de créditos
Bewertungssystem
oceniania
de notas
Bewertungssystem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
¿Hay ______________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
wykłady
clases teóricas
Art der Lehrveranstaltung
ćwiczenia/seminaria
seminarios
Art der Lehrveranstaltung
konsultacje
tutorías
Art der Lehrveranstaltung
konferencje
conferencias
Art der Lehrveranstaltung
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
¿Hay pruebas de nivel?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Jak liczne są grupy?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Czy szkoła organizuje wycieczki?
¿Organizan también excursiones?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
¿Qué programas ofertan?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Sich nach Stipendien erkundigen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
matrícula
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
gastos personales
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
manutención de hijos menores
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
¿Qué becas puedo solicitar?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann