Portugiesisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
studia licencjackie
graduação
Kurs
studia magisterskie
pós-graduação
Kurs
studia doktoranckie
PhD
Kurs
studia dzienne
tempo integral
Kurs
studia zaoczne
meio período
Kurs
studia przez internet
online
Kurs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
(jeden) semestr
um semestre
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
cały rok akademicki
um ano acadêmico
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Bei der Immatrikulation benutzt
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Vou receber uma proposta formal?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
A universidade também oferece acomodação?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
O curso também inclui um período de estágio?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Jak działa system ______ ?
Como é o sistema de ____________?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
punktowy
crédito
Bewertungssystem
oceniania
notas
Bewertungssystem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Qual é o estilo de ensino?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
São _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
wykłady
aulas expositivas
Art der Lehrveranstaltung
ćwiczenia/seminaria
seminários
Art der Lehrveranstaltung
konsultacje
tutoriais
Art der Lehrveranstaltung
konferencje
conferências
Art der Lehrveranstaltung
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando acontecem as provas?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Há um complexo esportivo aqui?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Jak liczne są grupy?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quais são as comodidades da escola?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Vocês também organizam excursões?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Quais programas vocês oferecem?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Sich nach Stipendien erkundigen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
mensalidades
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
despesas de subsistência
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
cuidados infantis
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann