Esperanto | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Mi volas apliki por_____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
studia licencjackie
kurso por studentoj
Kurs
studia magisterskie
kurso por postdiplomaj studentoj
Kurs
studia doktoranckie
kurso por Ph.D.
Kurs
studia dzienne
plentempa kurso
Kurs
studia zaoczne
parttempa kurso
Kurs
studia przez internet
enreta kurso
Kurs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
(jeden) semestr
semestro
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
cały rok akademicki
akademia jaro
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Bei der Immatrikulation benutzt
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Jak działa system ______ ?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
punktowy
de kredito
Bewertungssystem
oceniania
de noto
Bewertungssystem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Kiom estas la instrua stilo?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
wykłady
lekcioj
Art der Lehrveranstaltung
ćwiczenia/seminaria
seminarioj
Art der Lehrveranstaltung
konsultacje
lerniloj
Art der Lehrveranstaltung
konferencje
konferencoj
Art der Lehrveranstaltung
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kiam estas la ekzamenoj?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Ĉu estas universitata sportejo?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Jak liczne są grupy?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Kio programojn vi proponas?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Sich nach Stipendien erkundigen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
instrudepagoj
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
miaj vivelspezoj
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
infanzorgado
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann