Deutsch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
studia licencjackie
Grundkurs
Kurs
studia magisterskie
Aufbaukurs
Kurs
studia doktoranckie
Doktorandenkurs
Kurs
studia dzienne
Vollzeitkurs
Kurs
studia zaoczne
Teilzeitkurs
Kurs
studia przez internet
Onlinekurs
Kurs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
(jeden) semestr
ein Semester
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
cały rok akademicki
ein Studienjahr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Bei der Immatrikulation benutzt
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Jak działa system ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
punktowy
Kreditsystem
Bewertungssystem
oceniania
Benotungssystem
Bewertungssystem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Gibt es_____________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
wykłady
Vorlesungen
Art der Lehrveranstaltung
ćwiczenia/seminaria
Seminare
Art der Lehrveranstaltung
konsultacje
Tutorien
Art der Lehrveranstaltung
konferencje
Konferenzen
Art der Lehrveranstaltung
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wann finden die Prüfungen statt?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Jak liczne są grupy?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welche Programme bieten Sie an?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Sich nach Stipendien erkundigen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Studiengebühren
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Lebenshaltungskosten
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Kinderbetreuung
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welche Stipendien gibt es?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann