Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
我想要进入大学学习。
Angeben, dass man sich einschreiben will
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
我想要申请______________课程。
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
studia licencjackie
本科生
Kurs
studia magisterskie
研究生
Kurs
studia doktoranckie
博士生
Kurs
studia dzienne
全日制
Kurs
studia zaoczne
非全日
Kurs
studia przez internet
网上课程
Kurs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
(jeden) semestr
一学期
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
cały rok akademicki
一学年
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
请问学生工作有什么限制?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
我需要提供材料原件还是复印件?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
请问该所大学的入学要求是什么?
Bei der Immatrikulation benutzt
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
课程内容涵盖实习吗?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
对【语言】的要求是什么?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Jak działa system ______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
punktowy
学分制
Bewertungssystem
oceniania
打分制
Bewertungssystem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
这里的教学风格是什么样的?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
这里有_____________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
wykłady
讲座
Art der Lehrveranstaltung
ćwiczenia/seminaria
研讨会
Art der Lehrveranstaltung
konsultacje
个别辅导
Art der Lehrveranstaltung
konferencje
会议
Art der Lehrveranstaltung
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
考试何时举行?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
大学里有体育馆吗?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
我如何加入学生组织?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
我在这里可以学习什么语言?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
您有课程的详细介绍吗?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Jak liczne są grupy?
一个班级里最多有多少个学生?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
贵校都有哪些设施?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Czy szkoła organizuje wycieczki?
请问你们安排郊游吗?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
你们提供哪些项目呢?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
我想了解关于助学金的信息。
Sich nach Stipendien erkundigen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
有哪些组织可以资助我的学习?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
学费
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
生活费用
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
儿童托管
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
请问有哪些奖学金?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann