Spanisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Me quiero matricular _______________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
een bacheloropleiding
en un grado
Kurs
een postgraduaat
en un posgrado
Kurs
een doctoraat
en un doctorado
Kurs
een voltijdse opleiding
a tiempo completo
Kurs
een deeltijdse opleiding
a tiempo parcial
Kurs
een online cursus
a distancia
Kurs
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
een semester
un semestre
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
een academisch jaar
un curso académico
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Bei der Immatrikulation benutzt
Zal ik een formele toelating ontvangen?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Bevat de cursus ook een stageperiode?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Hoe werkt het ____________ systeem?
¿Cómo es el sistema _____________?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
creditsysteem
de créditos
Bewertungssystem
beoordelingssysteem
de notas
Bewertungssystem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Welke leermethoden worden er gebruikt?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Zijn er _____________ ?
¿Hay ______________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
lezingen
clases teóricas
Art der Lehrveranstaltung
seminars
seminarios
Art der Lehrveranstaltung
tutorials
tutorías
Art der Lehrveranstaltung
conferenties
conferencias
Art der Lehrveranstaltung
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Wanneer worden de examens gehouden?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Heeft de universiteit een sportcentrum?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
¿Hay pruebas de nivel?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Organiseren jullie ook excursies?
¿Organizan también excursiones?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Welke programma's bieden jullie aan?
¿Qué programas ofertan?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Sich nach Stipendien erkundigen
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
inschrijvingsgeld
matrícula
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
kosten voor levensonderhoud
gastos personales
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
kinderopvang
manutención de hijos menores
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
¿Qué becas puedo solicitar?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann