Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
我想要进入大学学习。
Angeben, dass man sich einschreiben will
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
我想要申请______________课程。
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
een bacheloropleiding
本科生
Kurs
een postgraduaat
研究生
Kurs
een doctoraat
博士生
Kurs
een voltijdse opleiding
全日制
Kurs
een deeltijdse opleiding
非全日
Kurs
een online cursus
网上课程
Kurs
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
een semester
一学期
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
een academisch jaar
一学年
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
请问学生工作有什么限制?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
我需要提供材料原件还是复印件?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
请问该所大学的入学要求是什么?
Bei der Immatrikulation benutzt
Zal ik een formele toelating ontvangen?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Bevat de cursus ook een stageperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
对【语言】的要求是什么?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Hoe werkt het ____________ systeem?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
creditsysteem
学分制
Bewertungssystem
beoordelingssysteem
打分制
Bewertungssystem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Welke leermethoden worden er gebruikt?
这里的教学风格是什么样的?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Zijn er _____________ ?
这里有_____________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
lezingen
讲座
Art der Lehrveranstaltung
seminars
研讨会
Art der Lehrveranstaltung
tutorials
个别辅导
Art der Lehrveranstaltung
conferenties
会议
Art der Lehrveranstaltung
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Wanneer worden de examens gehouden?
考试何时举行?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Heeft de universiteit een sportcentrum?
大学里有体育馆吗?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
我如何加入学生组织?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
我在这里可以学习什么语言?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
您有课程的详细介绍吗?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
一个班级里最多有多少个学生?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
贵校都有哪些设施?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Organiseren jullie ook excursies?
请问你们安排郊游吗?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Welke programma's bieden jullie aan?
你们提供哪些项目呢?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
我想了解关于助学金的信息。
Sich nach Stipendien erkundigen
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
inschrijvingsgeld
学费
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
kosten voor levensonderhoud
生活费用
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
kinderopvang
儿童托管
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
请问有哪些奖学金?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann