Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Vorrei iscrivermi all'università.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
di laurea triennale
bakalářské studium
Kurs
di laurea magistrale
postgraduální studium
Kurs
di dottorato
doktorské studium
Kurs
a tempo pieno
prezenční studium
Kurs
part-time
kombinované studium
Kurs
online
online
Kurs
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
un semestre
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
un anno accademico
celý akademický rok
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Bei der Immatrikulation benutzt
Mi invierete una lettera di ammissione?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
L'università garantisce anche l'alloggio?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Musím jako výměnný student platit školné?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Che livello di [lingua] è richiesto?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Come funziona il sistema di __________?
Jaký je ____________ systém?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
crediti
kredity
Bewertungssystem
valutazione
známkování
Bewertungssystem
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Ci sono _______________?
Jsou tam _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
lezioni frontali
přednášky
Art der Lehrveranstaltung
seminari
semináře
Art der Lehrveranstaltung
esercitazioni
konsultace
Art der Lehrveranstaltung
conferenze
konference
Art der Lehrveranstaltung
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Quando si svolgono gli esami?
Kdy jsou zkoušky?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
C'è un centro sportivo universitario?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Qual è il costo della vita a [città]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Organizzate delle escursioni?
Pořádáte exkurze?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Che programmi offrite?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Sich nach Stipendien erkundigen
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
le tasse universitarie
školné
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
le spese di sostentamento
životní náklady
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
i servizi per l'infanzia
péče o dítě
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann