Spanisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Me quiero matricular _______________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
ένα προπτυχιακό
en un grado
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
en un posgrado
Kurs
ένα διδακτορικό
en un doctorado
Kurs
πλήρους απασχόλησης
a tiempo completo
Kurs
μερικής απασχόλησης
a tiempo parcial
Kurs
εξ αποστάσεως
a distancia
Kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
ένα εξάμηνο
un semestre
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ένα ακαδημαϊκό έτος
un curso académico
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Bei der Immatrikulation benutzt
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Πώς είναι το σύστημα _____________;
¿Cómo es el sistema _____________?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
πόντων
de créditos
Bewertungssystem
βαθμολόγησης
de notas
Bewertungssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Υπάρχουν _____________ ;
¿Hay ______________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
διαλέξεις
clases teóricas
Art der Lehrveranstaltung
σεμινάρια
seminarios
Art der Lehrveranstaltung
προγράμματα εκμάθησης
tutorías
Art der Lehrveranstaltung
συνέδρια
conferencias
Art der Lehrveranstaltung
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Πότε είναι οι εξετάσεις;
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
¿Hay pruebas de nivel?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Οργανώνετε και εκδρομές;
¿Organizan también excursiones?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Τι προγράμματα προσφέρετε;
¿Qué programas ofertan?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Sich nach Stipendien erkundigen
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
δίδακτρα
matrícula
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
τα έξοδα διαβίωσής μου
gastos personales
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
τη φροντίδα των παιδιών
manutención de hijos menores
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
¿Qué becas puedo solicitar?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann