Italienisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Vorrei iscrivermi all'università.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
ένα προπτυχιακό
di laurea triennale
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
di laurea magistrale
Kurs
ένα διδακτορικό
di dottorato
Kurs
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Kurs
μερικής απασχόλησης
part-time
Kurs
εξ αποστάσεως
online
Kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
ένα εξάμηνο
un semestre
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ένα ακαδημαϊκό έτος
un anno accademico
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Bei der Immatrikulation benutzt
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Mi invierete una lettera di ammissione?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
L'università garantisce anche l'alloggio?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Che livello di [lingua] è richiesto?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Come funziona il sistema di __________?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
πόντων
crediti
Bewertungssystem
βαθμολόγησης
valutazione
Bewertungssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Υπάρχουν _____________ ;
Ci sono _______________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
διαλέξεις
lezioni frontali
Art der Lehrveranstaltung
σεμινάρια
seminari
Art der Lehrveranstaltung
προγράμματα εκμάθησης
esercitazioni
Art der Lehrveranstaltung
συνέδρια
conferenze
Art der Lehrveranstaltung
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quando si svolgono gli esami?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
C'è un centro sportivo universitario?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Qual è il costo della vita a [città]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organizzate delle escursioni?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Che programmi offrite?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Sich nach Stipendien erkundigen
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
δίδακτρα
le tasse universitarie
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
τα έξοδα διαβίωσής μου
le spese di sostentamento
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
τη φροντίδα των παιδιών
i servizi per l'infanzia
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann