Thai | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Haluaisin hakea yliopistoon.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Angeben, dass man sich einschreiben will
Haluan hakea ________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
kandidaatin ohjelmaan
ปริญญาตรี
Kurs
jatko-opintoihin
บัณฑิตวิทยาลัย
Kurs
tohtorin ohjelmaan
ปริญญาเอก
Kurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
เต็มเวลา
Kurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
นอกเวลา
Kurs
verkossa käytävään ohjelmaan
ออนไลน์
Kurs
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
lukukauden
หนึ่งภาคการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
lukuvuoden
หนึ่งปีการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Bei der Immatrikulation benutzt
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Miten _______ -järjestelmä toimii?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
opintopiste
หน่วยกิตวิชา
Bewertungssystem
arvosana
การให้คะแนน
Bewertungssystem
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Minkälainen opetustyyli teillä on?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Sich über die Lehrmethoden informieren
Onko teillä ________?
มี _____________ ไหม
Sich über die Lehrmethoden informieren
luentoja
การบรรยาย
Art der Lehrveranstaltung
seminaareja
การสัมมนา
Art der Lehrveranstaltung
pienryhmäopetusta
การกวดวิชา
Art der Lehrveranstaltung
konferensseja
การประชุม
Art der Lehrveranstaltung
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Koska tentit ovat?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Järjestättekö te myös ekskursioita?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Sich nach Stipendien erkundigen
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
lukukausimaksut
ค่าเล่าเรียน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
elinkustannukseni
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
lastenhoito
การดูแลเด็ก
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Millaisia stipendejä on saatavilla?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann