Ungarisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Mi volas apliki por_____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
kurso por studentoj
alapképzés
Kurs
kurso por postdiplomaj studentoj
mesterképzés
Kurs
kurso por Ph.D.
PhD
Kurs
plentempa kurso
nappali tagozatos
Kurs
parttempa kurso
részidős
Kurs
enreta kurso
online
Kurs
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
semestro
egy szemeszter
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
akademia jaro
egy év
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Bei der Immatrikulation benutzt
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Az egyetem biztosít szállást is?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Milyen a ____________ rendszer?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
de kredito
kredit
Bewertungssystem
de noto
osztályzási
Bewertungssystem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Kiom estas la instrua stilo?
Milyen a tanítás stílusa?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Ĉu estas ______________?
Vannak_____________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
lekcioj
előadások
Art der Lehrveranstaltung
seminarioj
szemináriumok
Art der Lehrveranstaltung
lerniloj
oktatói órák
Art der Lehrveranstaltung
konferencoj
konferenciák
Art der Lehrveranstaltung
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiam estas la ekzamenoj?
Mikor vannak a vizsgák?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Ĉu estas universitata sportejo?
Van az egyetemen sportközpont?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Van szintfelmérő teszt?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Kirándulásokat is szerveznek?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Kio programojn vi proponas?
Milyen programokat nyújtanak?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Sich nach Stipendien erkundigen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
instrudepagoj
tandíj
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
miaj vivelspezoj
megélhetési költségek
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
infanzorgado
gyermekellátás
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann