Thai | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Angeben, dass man sich einschreiben will
Mi volas apliki por_____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
kurso por studentoj
ปริญญาตรี
Kurs
kurso por postdiplomaj studentoj
บัณฑิตวิทยาลัย
Kurs
kurso por Ph.D.
ปริญญาเอก
Kurs
plentempa kurso
เต็มเวลา
Kurs
parttempa kurso
นอกเวลา
Kurs
enreta kurso
ออนไลน์
Kurs
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
semestro
หนึ่งภาคการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
akademia jaro
หนึ่งปีการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Bei der Immatrikulation benutzt
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
de kredito
หน่วยกิตวิชา
Bewertungssystem
de noto
การให้คะแนน
Bewertungssystem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Kiom estas la instrua stilo?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Sich über die Lehrmethoden informieren
Ĉu estas ______________?
มี _____________ ไหม
Sich über die Lehrmethoden informieren
lekcioj
การบรรยาย
Art der Lehrveranstaltung
seminarioj
การสัมมนา
Art der Lehrveranstaltung
lerniloj
การกวดวิชา
Art der Lehrveranstaltung
konferencoj
การประชุม
Art der Lehrveranstaltung
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiam estas la ekzamenoj?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Ĉu estas universitata sportejo?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Kio programojn vi proponas?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Sich nach Stipendien erkundigen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Mi bezonas financan helpon por ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
instrudepagoj
ค่าเล่าเรียน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
miaj vivelspezoj
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
infanzorgado
การดูแลเด็ก
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann