Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Mi volas apliki por_____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
kurso por studentoj
kandidatkurs
Kurs
kurso por postdiplomaj studentoj
avancerad kurs
Kurs
kurso por Ph.D.
doktorandkurs
Kurs
plentempa kurso
fulltidskurs
Kurs
parttempa kurso
deltidskurs
Kurs
enreta kurso
onlinekurs
Kurs
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
semestro
en termin
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
akademia jaro
ett läsår
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Bei der Immatrikulation benutzt
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Garanterar universitetet boende?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Vilka är språkkraven?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Hur fungerar _______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
de kredito
poängsystemet
Bewertungssystem
de noto
betygssättningen
Bewertungssystem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Kiom estas la instrua stilo?
Hur är undervisningen?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Ĉu estas ______________?
Finns det _______?
Sich über die Lehrmethoden informieren
lekcioj
föreläsningar
Art der Lehrveranstaltung
seminarioj
seminarier
Art der Lehrveranstaltung
lerniloj
handledning
Art der Lehrveranstaltung
konferencoj
konferenser
Art der Lehrveranstaltung
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiam estas la ekzamenoj?
När är tentaperioderna?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Ĉu estas universitata sportejo?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Arrangerar skolan också utflykter?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Kio programojn vi proponas?
Vilka program erbjuds?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Sich nach Stipendien erkundigen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
instrudepagoj
skolavgifter
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
miaj vivelspezoj
mina levnadskostnader
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
infanzorgado
barnomsorg
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Vilka typer av stipendier finns det?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann