Portugiesisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Mi volas apliki por_____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
kurso por studentoj
graduação
Kurs
kurso por postdiplomaj studentoj
pós-graduação
Kurs
kurso por Ph.D.
PhD
Kurs
plentempa kurso
tempo integral
Kurs
parttempa kurso
meio período
Kurs
enreta kurso
online
Kurs
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
semestro
um semestre
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
akademia jaro
um ano acadêmico
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Bei der Immatrikulation benutzt
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Vou receber uma proposta formal?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
A universidade também oferece acomodação?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
O curso também inclui um período de estágio?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Como é o sistema de ____________?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
de kredito
crédito
Bewertungssystem
de noto
notas
Bewertungssystem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Kiom estas la instrua stilo?
Qual é o estilo de ensino?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Ĉu estas ______________?
São _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
lekcioj
aulas expositivas
Art der Lehrveranstaltung
seminarioj
seminários
Art der Lehrveranstaltung
lerniloj
tutoriais
Art der Lehrveranstaltung
konferencoj
conferências
Art der Lehrveranstaltung
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiam estas la ekzamenoj?
Quando acontecem as provas?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Ĉu estas universitata sportejo?
Há um complexo esportivo aqui?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Quais são as comodidades da escola?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Vocês também organizam excursões?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Kio programojn vi proponas?
Quais programas vocês oferecem?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Sich nach Stipendien erkundigen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
instrudepagoj
mensalidades
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
miaj vivelspezoj
despesas de subsistência
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
infanzorgado
cuidados infantis
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann